ΜΑΡΩΝΕΙΑ

Αρχιτεκτονική μελέτη συγκροτήματος κατοικιών στην παραθαλάσσια περιοχή Μαρώνεια Ροδόπης, της Θράκης.