Το κεφάλαιο αυτό αφορά στα έργα-χώρους που έχουν ολοκληρωθεί από το studio μας, έχουν παραδοθεί στο πελάτη και βρίσκονται σε λειτουργία.

Βασικές αρχές των συνθέσεων μας αποτελούν :

  • Η αναγνώριση του τόπου και βαθιά καταγραφή του.

φύση δεν κάνει τίποτα άσκοπα, και το περισσότερο είναι άσκοπο όταν κάτι μπορεί να γίνει με το λιγότερο."

Isaak Newton

  • Η απλές γραμμές και η καθαρότητα των υλικών.

"ο Νόμος της απλότητας : σε μια εικόνα όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των στοιχείων που απαιτούνται για να οριστεί μια σύνθεση, συγκριτικά με άλλες λύσεις, τόσο πιο πιθανό είναι ότι η εικόνα θα γίνει αντιληπτή σωστά.

Rudolf Arnheim

  • Το επίμονο παιχνίδι ισορροπίας ανάμεσα στο κενό & το πλήρες, το φωτεινό & το σκοτεινό, το εσωτερικό & το εξωτερικό.

"η αυθόρμητη αντίληψη παρουσιάζει τον χώρο σαν υποδοχέα όπου τα ποικίλα φυσικά σώματα και αντικείμενα βρίσκουν τη θέση τους μέσα του. Υπό αυτή την οπτική οι χώροι, μεταξύ των αντικειμένων και των κτιρίων, είναι άδειοι. Η καθημερινή εμπειρία κάνει διάκριση ανάμεσα στην αδιαπέραστη ύλη, όπως τα βουνά, τα δέντρα ή τους τοίχους των κτιρίων και τα ελεύθερα ανοίγματα μέσα απ τα οποία μπορεί κανείς να περνά, Η διάκριση αυτή είναι θεμελιώδης γα τον αρχιτέκτονα, ο οποίος αναζητά διαρκώς την καλύτερη δυνατή αναλογία μεταξύ των δύο. "

Gestalt theory

DODONI CAFE
DODONI CAFE
press to zoom
FUEL COFFE LAB
FUEL COFFE LAB
press to zoom
ARXIGEIO RΕSTAURANT
ARXIGEIO RΕSTAURANT
press to zoom