2
2

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στα νέα project που τρέχουν αυτή της στιγμή στο studio μας .

Κάποια από αυτά είναι υπό μελέτη και κάποια είναι υπό κατασκευή.  Εδώ παρουσιάζουμε μέσα από τρισδιάστατη παρουσίαση το τελικό αποτέλεσμα και το ύφος της κάθε δουλειάς.